Tuesday, 12 May 2009

鸡爪 - chicken feet

jī zhǎo

鸡    chicken 

  zhǎo  feet (claw)


鸡爪是我的最喜欢的菜。我喜欢鸡爪的要命。

Jī zhǎo shì wǒ de zuì xǐ huān de cài. wǒ xǐ huān jī zhǎo de yào mìng. 


Chicken feet is the Chinese food I like most. I am crazy for them!No comments:

Post a Comment