Wednesday, 29 April 2009

Tian mi mi = 甜蜜蜜

mp3

Tian mi mi, ni xiao de tian mi mi

甜蜜蜜, 你笑得甜蜜蜜

Hao xiang huar kai zai chun feng li

好像花儿开在春风里

Kai zai chun feng li

开在春风里

Zai nali, zai nali, jian guo ni, ni de xiao rong zhe yang (such) shu xi (familiar)

在哪里, 在哪里见过你, 你的笑容这样熟悉

Wo yi shi (at the moment) xiang bu qi (lai) (xiang qi lai=I remember)

我一时想不起

Ah, zai meng li, meng li, meng li jian guo ni,

啊,在梦里, 梦里, 梦里见过你

Tian mi xiao de duo tian mi

甜蜜笑的多甜蜜

Shi ni , shi ni, meng jian de jiu shi ni,  (back to beginning)

是你, 是你,梦见的就是你,

Xi, wo yi shi xiang bu qi.

, 我一时想不起。

No comments:

Post a Comment