Monday, 20 April 2009

Wo zai Hua Dong Shi Da xuexi hanyu liang ge yue le,...


大学的生活很有意思

师大的校园很大。 有很多楼房也有很多树和花。

师大有很多留学生。 我的同学来自欧洲,美国,日本,韩国, 以色列 等等。

他们很友好也很聪明。他们已经会写很多汉字。 他们说中文很流利

我们的老师很专业

我们的教室很大也很

从教室我们可以看到很多树和花。

食堂的菜很好吃也很方便所以我和同学有时候去那里吃饭。

有一点遗憾的是我们学习的书没CD.

我很高兴学习汉语在师大。


Da Xue de sheng huo hen you yisi.

Shi da de xiaoyuan hen da. You hen duo loufang ye you hen duo shu he hua.

Shi da you hen duo liuxuesheng. Wo de tongxue lai zi Ouzhou, mei guo, riben, hanguo, Yiselie deng deng.

Tamen hen youhao ye hen congming. Tamen yijing hui xie hen duo hanzi. Tamen shuo de zhong wen hen liuli.

Tamen de laoshi hen zhuanye.

Women de jiaoshi hen da ye hen liang.

Cong jiaoshi women keyi kan dao hen duo shu he hua.

Shitang de zai hen haochi ye hen fangbian, suoyi wo he dongxue you shi hou qu nali chi fan.

You yi dian yihan de shi women xuexi de shu mei CD. 


No comments:

Post a Comment