Wednesday, 18 March 2009

before, since, now
Yiqian zai Aodaliya wo xihuan he kafei.
Lai Shanghai yihou wo xiguan he cha.
Xianzai wo feichang xihuan he lu cha.

以前在澳大利亚我喜欢喝咖啡。
来上海以后我习惯喝茶。
现在我非常喜欢喝绿茶。

Yiqian zai yidali wo xihuan chi yidali miantiao.
Lai Shanghai yihou wo xiguan chi mifan.
Xianzai wo feichang xihuan zhongguo cai.

以前在意大利我喜欢吃意大利面条。
来上海以后我习惯吃米饭。
现在我非常喜欢中国菜。

Yiqian zhege difang hen shou huanying.
Liang nian li hen duo ren banjia dao qita difang.
Xianzai hen rongyi zhaodao fangzi.

以前这个地方很受欢迎。
两年里很多人搬家到其他地方。
现在很容易找到房子


No comments:

Post a Comment